Ukázky zobrazení velkých moleku programam RASTER3D

Tyto obrázky byly připraveny pomocí programu RASTER3D, který je zprovozněný na počítači šeřík. V případě, že by jste podobné obrázky vašich vlastních molekul nebo proteinů potřebovali (včetně barevného tisku na papír, folie nebo diapozitivy) můžete se na mne s důvěrou obtátit.

Original Design (C) 1996 by Dr. Michal Hušák, husakm@vscht.cz