3 D obrázky molekul

Pro přenos 3D scén se v prostředí INTERNETU obvykle používá jazyk VRML. Standardní kombinace PC s Windows ale není obvykle schopná tyto scény díky omezenému hardware zobrazit. Proto jsem pro část galerie obsahující 3D obrázky zvolit uložení ve formátu PDB. Formát PDB jsou schopné zobrazovat specializované chemické programy (HYPERCHEM, INSIGHT II .. ). Osobně vám doporučuji program RASMOL, který provádí zobrazování a manipulace s molekulami v 3D na PC asi nejrychleji.

Až si nakonfigurujete program RASMOL, nebo jiný program pro manipuali s molekulami ve formátu PDB můžete si nahrát a prohlédnout 3D struktury molekul v tomto dokumentu. Pokud chcete zobrazovat struktury v 3D přímo za běhu programu NETSCAPE, nastavte si v tomto programu jako helper-application pro soubory o MIME specifikaci text/plain a koncovkách pdb,PDB,ent a ENT program RASMOL. Dále uvedené datové soubory jsou výsledky stanovení 3D struktury molekul pomocí rentgenového záření. Představují namátkový průřez mojí prací na Ústavu chemie pevných látek.

CYKLOSPORIN H CYKLOSPORIN H

Cyklosporin je cyklický peptid. Používá se při transplantacích. Jeho zavedení zvýšilo pravděpodobnost dlouhodobého přežití pacienta u transplantací ledvin z 50 na zhruba 70 %. Strukturní data popisují zváštní variantu cyklosporinu, cyklosporin H. U této varianty se zkoumá možnost využití při léčbě nádorových onemocnění.

TERRICOLIN KOMPLEX TOLYPOCIN-Fe (TERRICOLIN)

Tento komplex Fe s ligandy využívá houba Tolipocladium terricola pro získávání železa v extrémních prostředích. Díky tomuto kompexu je schopná např. metabolizovat kyanid draselný. Volný ligand, tolypocin, se testuje z hlediska selektivního vyvazování Fe z lidské krve při specielních onemocněních.

ERGOCRISTINE ERGOCRISTIN

Ergocristin je typický zástupce tzv. námelových alkaloidů. V medicíně se používá při poruchách prokrvování mozku, regulaci porodu a léčbě rakoviny prsu. Stanovení 3 D stuktury v tomto případě přispělo k pochopení intrakce námelových alkaloidů s HT-5 receptorem.

FLOBUFEN FLOBUFEN

Flobufen je nové, v naší repubice vyvinuté, originální léčivo. Má antihistmatické účinky.

BUPRENORPHINE HYDROCHORIDE BUPRENORPHIN

Buprenorfin je zástupcem morphinanových alkaloidů. Používá se pro tlumení bolestí a při léčbě drogových závislostí. Na rozdíl od morphinu se může podávat i perorálně. Drogová závislost na tuto látku je menší než u jiných derivátů morphinu.

Original Design (C) GALI-3D, s.r.o., michal.husak@GALI-3D.com