Experimentální ukázka kódování molekul pomocí jazyka VRML

Pro přenos 3D scén se v prostředí INTERNETU obvykle používá jazyk VRML.Aby vám fungovala tato stránka musíte mít nainstalovaný nějaký prohlížeč VRML soborů (např. Virtual Scout, Live 3D..)

FLOBUFEN FLOBUFEN

Flobufen je nové, v naší repubice vyvinuté, originální léčivo. Má antihistmatické účinky.

Original Design (C) 1996 by Dr. Michal Hušák, husakm@vscht.cz