Vítejte na WWW Michala Hušáka

Zde by se asi mìla nacházet moje fotografie.

Vzhledem k tomu, že jsem osoba znaènì nefotogenická, podívejte se radìji na nìjakou krásnìjší tváø.
 
 

S èím bych vás chtìl na mojí stránce seznámit ?

Náplní mojí práce na Ústavu chemie pevných látek je stanovování 3D struktury organických i anorganických molekul. V rámci své práce se zabývam i metodami zobrazování jejich tvaru a vlastností. Na této stránce bych rád vytvoøil:

Galerii molekulární grafiky a sbírku volných programù pro vizualizaci vlastností molekul

Galerie zatím obsahuje následující položky:

Software pro tvorbu digitalniho stereo-video obrazu

Stereo obrázky struktur ve formátu JPS, program JPS OpenGL Stereo Viewer

Software pro stereo animace v mpeg1/2 formatu

Ukázky vizualizace velkých molekul programam RASTER3D

Rùzné zpùsobi zobrazení molekuly morphinu pomocí programu POVRAY

Ukázky 3D struktur malých molekul , program RASMOL

Ukázky 3D struktur molekul a krystalù popsané pomocí jazyka VRML 1 (modelování virtuální reality)

Original Design (C) 1999 by Dr. Michal Hušák, husakm@vscht.cz